De centrale methode die ik gebruik  kan het best uitgebeeld worden met de metafoor: “Bouwen aan de brug terwijl je erop loopt”.  Dit betekent gedurende de verkenning toewerken naar commitment, draagvlak en veel oog voor samenwerking, co-creatie en bevorderen van zelforganisatie.
We gaan samen "stap voor stap" de route volgen naar een succesvolle verandering. Tijdens de route worden gezamenlijk keuzes gemaakt.

De hoofdlijnen van het stappenplan:

Stap 1: Verwonderen en inspireren
De eerste stap is weer leren verwonderen, open staan voor het nieuwe en het andere. Dat betekent loskomen van de dagelijkse praktijk en de daarmee verbonden overtuigingen en beelden.  Samen dromen over een nieuwe toekomst. 
Methode:
Tijdens enkele inspiratie bijeenkomsten gaan we samen op weg. Het eerste deel van de route. We bepalen samen waar we met elkaar voor gaan.
Stap 2:  Prioriteren en concretiseren
In deze fase gaan we, vanuit de inventarisatie die gemaakt is in fase 1, keuzes maken. Wat is belangrijk en wat kan even wachten of gaat vanzelf.  Zo komen we tot gezamenlijke keuzes en prioriteiten.  Concretisering van verschillende initiatieven: wat, wanneer, wie, wanneer en hoe.
Methode:
Door middel van visualisering wordt er een overzicht gemaakt van de belangrijke en minder belangrijke punten.

Methode:
Door middel van verschillende werkvormen (post it plakken, presentaties, metaforen maken etc.) worden prioriteiten gegeven aan de belangrijke en minder belangrijke punten.
Samen wordt een eerste keuze gemaakt en in acties uitgewerkt.

Stap 3: Kiezen en realiseren
Haalbaarheid van de 3 belangrijkste punten vaststellen.
Toetsen van alternatieven op termijn (korte - of lange termijn, duurzaamheid), betrokkenheid (maatschappelijk draagvlak), capaciteit (geld, tijd, kennis, menskracht).

Methode:
Gezamenlijk actieplan opstellen. Nagaan welke ondersteuningsbehoefte er is om het plan tot een succes te maken.


linkedin twitter inspiratie innovatie cocreatie coaching