Veel organisaties, maar ook burgers en inwoners worden geconfronteerd met steeds grotere en snellere veranderingen. Men moet meer zelf gaan doen en organiseren. We gaan van ZORGEN VOOR  naar ZORGEN DAT.  Dit gaat niet vanzelf. Dat vraagt om andere, nieuwe manieren van organiseren en werken.

Waarom zelforganisatie?
Zelforganisatie zorgt er voor dat een organisatie of individu beter in staat is om veranderingen en innovaties door te voeren en beter in staat is om snel antwoord te geven op klantvragen. In het directe contact klant-medewerker wordt een vraag beantwoord. Dat zorgt voor meer klanttevredenheid meer zelforganisatie en een ander soort leiderschap dan nu vaak in organisaties wordt uitgedragen. Van managen naar coachen.

Zelforganisatie betekent als medewerker, bewoner zelf gaan organiseren. Het zelf organiseren kan niet worden aangeleerd. Er moet juist veel van wat we hebben meegekregen worden afgeleerd. Daardoor ontstaat het weer geloven in eigen kracht en eigen vaardigheden. Een blije medewerker die zelf in staat is om oplossingen te realiseren. Een leidinggevende die coacht, faciliteert en ondersteunt. Een organisatie die ondersteunend is naar de uitvoerende teams.

Het belangrijkste bij zelforganisatie is vertrouwen in alle niveaus en lagen van een organisatie, samenwerking en voor elkaar zorgen. Daarnaast is ondernemingszin en lef nodig om zelf initiatieven te nemen en dit ook toestaan. Er worden een aantal vaardigheden geoefend om dit te bereiken: Oplossingsgericht werken, samen besluiten, samenwerken, zorg voor elkaar.

Wat is mijn meerwaarde voor organisaties en mensen?
Ik kan u ondersteunen bij alle facetten m.b.t. tot zelforganisatie op organisatieniveau tot het opstarten van teamcoaching en individuele coaching.

linkedin twitter inspiratie innovatie cocreatie coaching