Ontwikkelen altijd samen met u!


Veranderen is complex. Een verandering, transitie of transformatie is niet vooraf maakbaar. Het nieuwe veranderen gaat anders.
Hoeveel projecten bloeden dood? Hoeveel projecten blijken achteraf weinig blijvend resultaat te boeken?
Een verandering is het meest succesvol en duurzaam, als betrokkenen zelf actief inbreng hebben gehad, eigenaar zijn van de verandering en ook na de verandering eigenaar blijven. Veranderen gaat van beneden naar boven (bottum-up).

 

Mijn ervaring is dat veranderingen in organisaties en in het eigen leven begint met opnieuw verwonderen en geïnspireerd raken.  Weer loskomen van vaste patronen, regels en gewoontes opent de weg naar succesvolle veranderingen. Dat biedt kansen. Uit inspiratie ontstaat de passie om het weer zelf te doen. Om weer zelf te gaan creëren en zelf te organiseren. Dit maakt dat mensen effectiever en initiatiefrijker zijn en samen tot resultaten komen.

Voor wie?
Voor burgers, inwoners, verenigingen, (maatschappelijke) organisaties en teams die het anders willen doen.

Mijn toegevoegde waarde voor u
Ik zet mijn kennis en vaardigheid in om mensen in uw omgeving of organisatie zelf de verandering te laten creëren, te laten ontwikkelen en tot een duurzaam en succesvolle verandering te maken.

Ik doe dat door
- vanaf het begin mensen zelf eigenaar te maken van hun verandering en het plan zelf te laten maken.
- mensen bewust te maken van eigen kracht en mogelijkheden.
- begeleiding, ondersteuning en coaching bieden bij het veranderproces.
- zorgen dat de gerealiseerde resultaten blijvend zijn.

Interesse?  Lees gerust verder. Ik kom graag eens langs voor een vrijblijvend gesprek.
linkedin twitter inspiratie innovatie cocreatie coaching